Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 25

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Filmy instruktażowe, Plansze , makiety pokazowe, slajdy  Posiadamy program do prowadzenia wykładów na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 8 stanowiskami komputerowymi, w tym 8 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 8 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 8 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.